Όροι Χρήσης

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους πριν χρησιμοποιήσετε αυτό τον ιστοχώρο.

Η χρήση του σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους που ακολουθούν. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε τον ιστοχώρο.

Γενικά:

H Δ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ μπορεί να αναθεωρήσει τους όρους αυτούς οποιαδήποτε στιγμή με την ενημέρωση αυτής της δημοσίευσης. Πρέπει να επισκέπτεστε το χώρο ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ελέγχετε τους εκάστοτε ισχύοντες όρους, διότι είναι δεσμευτικοί για σας. Ορισμένες διατάξεις των όρων αυτών μπορεί να αντικαθίστανται από σαφώς υποδεικνυόμενες νομικές ενημερώσεις ή όρους, που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες αυτού του χώρου.

Χρήση του ιστοχώρου:

H Δ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ σας επιτρέπει να δείτε και να “κατεβάσετε” τα στοιχεία μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι διατηρείτε, σε κάθε αντίγραφο των στοιχείων αυτών, όλες τις επισημάνσεις για τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, που περιέχονται στα πρωτότυπα στοιχεία. Δεν επιτρέπεται να μετατρέψετε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, να αναπαράγετε, να παρουσιάσετε δημοσίως, να λειτουργήσετε, να διανέμετε, ή να χρησιμοποιήσετε καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιουσδήποτε δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς τα στοιχεία αυτού του χώρου. Βάσει αυτών των Όρων, απαγορεύεται η χρήση αυτών των στοιχείων σε οποιονδήποτε άλλο ιστοχώρο ή δικτυωμένο περιβάλλον υπολογιστών για κάθε σκοπό. Τα στοιχεία προστατεύονται όσον αφορά τα επ΄αυτών πνευματικά δικαιώματα και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τα στοιχεία παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματος και άλλους συναφείς νόμους. Αν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, παύει αυτομάτως να ισχύει η εξουσιοδότησή σας να χρησιμοποιήσετε το Χώρο αυτό και πρέπει αμέσως να καταστρέψετε όλα τα στοιχεία που έχετε “κατεβάσει” ή τυπώσει.

Σύνδεσμοι με άλλους Ιστοχώρους:

Σε αυτό το χώρο υπάρχουν σύνδεσμοι με ιστοχώρους τρίτων για δική σας διευκόλυνση. H Δ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ δεν έχει ελέγξει όλους αυτούς τους χώρους τρίτων, δεν τους έχει υπό τον έλεγχό της και δεν είναι υπεύθυνο για οποιονδήποτε από αυτούς ή το περιεχόμενό τους. Έτσι, η ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ δεν τους υποστηρίζει ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με αυτούς ή με πληροφορίες, λογισμικό, άλλα προϊόντα ή στοιχεία που μπορούν να βρεθούν σε αυτούς, ή αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση αυτών των χώρων. Αν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιον από τους χώρους τρίτων που έχουν συνδέσμους σε αυτό το χώρο, τότε αναλαμβάνετε την ευθύνη εξ΄ολοκλήρου.

Δήλωση Αποποίησης:

Τα στοιχεία που διατίθενται σε αυτό το χώρο, διατίθενται “ως είναι”, χωρίς εγγυήσεις κανενός είιδους, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων εμπορικότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, η Δ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των υλικών σε αυτό το χώρο, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα στοιχεία να είναι ακριβή. Οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, η Δ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό αυτού του χώρου ή στα προϊόντα και στις τιμές που περιγράφονται σε αυτά. Τα στοιχεία στο χώρο μπορεί να μην είναι ενημερωμένα και η Δ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ δεν δεσμεύεται να τα ενημερώνει. Οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτό το χώρο μπορεί να αναφέρονται σε προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες, που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα σας.

Περιορισμός νομικής ευθύνης:

Σε καμία περίπτωση η Δ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, οι προμηθευτές ή αλλα τρίτα μέρη που αναφέρονται σε αυτό το χώρο, δεν είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση, τη μη δυνατότητα χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης αυτού του χώρου, όποιων άλλων σελιδων συνδέονται με αυτόν, ή των υλικών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε κάποιους ή σε όλους αυτούς τους χώρους, και γενικώς από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Αν η χρήση από εσάς των στοιχείων ή των πληροφοριών αυτού του χώρου έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για συντήρηση, επισκευή ή διόρθωση εξοπλισμού ή πληροφοριών, αναλαμβάνετε οι ίδιοι όλα τα έξοδα.